Vad vi kan

Tang_480

 

ENERGIBESPARINGAR

Bovallstrands el hjälper dig att analysera ditt energibehov, och visa på de besparingar som kan göras och vilka investeringar som krävs. Vi jobbar aktivt med långsiktiga lösningar, både tekniskt och miljömässigt. Att informera om energisparande åtgärder är självklart för oss.
 

MILJÖ

Många hus och fastigheter har idag elvärme med gammal energikrävande teknik. Med ny teknik uppgraderar vi din elvärme till låg driftskostnad och med minimala underhållskrav.
 

BELYSNING

Hur en yta är belyst är oerhört viktigt för hur en miljö uppfattas. Ur arbetsmiljösynpunkt är det framförallt fokus på funktionen. Vi jobbar med belysning inom bl a butik och kontor, två mijöer som ställer olika krav. I en kontorsmiljö behöver man bl a ta hänsyn till datorskärmar och i en butik ska belysning hjälpa kunden att orientera sig och stärka varumärket.